Hoe de BTW voldoen?


Belasting op de toegevoegde waarde (BTW):
BTW BRUSSEL 679-2003000-47
De betaling dient te gebeuren met OGM code (of ondernemingsnummer) in de gestructureerde mededeling.

Gestructureerde mededeling.

Zowel de betalingen van het verschuldigd saldo over een kwartaal als de voorschotten dienen op deze rekening betaald te worden. Het betalen van voorschotten aan de BTW is verplicht. Worden deze voorschotten niet betaald, dan rekent de BTW-administratie hierop een intrest aan van 0.8% per maand op de betaling die normaal verschuldigd is.

 

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW) – bijzondere rekening:
Betalingen met betrekking tot de bijzondere rekening dienen op een andere rekening betaald te worden: BTW Mechelen 679-2003493-55.

Indien u betalingen aan de BTW vergeet uit te voeren wordt er een ‘bijzondere’ rekening aangemaakt. Dit betekent concreet dat een apart dossier zal worden aangelegd. Automatisch wordt een belastingverhoging van 10% opgelegd.

 <<terug